Po feriach, od nowego semestru w naszej szkole rozpocznie działalność grupa wsparcia dla rodziców, których dzieci posiadają opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Inicjatorami grupy są pedagog i psycholog szkolny. Grupa będzie nosiła nazwę ,,MY, WY, ONI”. Będzie to grupa samopomocowa, uruchomiona i  prowadzona dla osoby przeżywających trudności, związane z funkcjonowaniem dzieci. Rodzice i opiekunowie często są bezradni wobec choroby dziecka oraz nieprzygotowani do opieki nad swoimi niepełnosprawnymi pociechami. Nie wiedzą, jakie mają prawa, czują się pokrzywdzeni przez los.

Do współpracy z grupą ,,My, Wy Oni” zostały zaproszone instytucje takie jak : PCPR, CUS i PPP w Mikołowie oraz terapeuci i zawodowi kuratorzy sądowi. Bogata wiedza  i praktyka w/w instytucji pomoże nam w rozwiązaniu problemów, ukierunkuje nasze działania tak, abyśmy mogli stawić czoło codzienności. Spotkania grupy będą prowadzone w  formie dyskusji, szkoleń  i warsztatów. Serdecznie zapraszamy chętnych rodziców do współpracy. Wszystkie szczegóły oraz  termin pierwszego spotkania podamy na stronie szkoły oraz ogłosimy w dzienniku Librus. W razie pytań prosimy o kontakt z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

 

 Monika Roterman