REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ONLINE Z OKAZJI

DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

                                               ,,Internet to więcej niż zabawa.To Twoje życie"                                                                                                                                                                                        
CELE KONKURSU:
1.Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
2. Netykieta internetowa- wdrażanie do internetowego kodeksu zachowań;
3.Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze;
4.Kształtowanie wyobraźni uczniów;
5.Budowanie pewności siebie;
6.Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania  swoich umiejętności i zdolności.TEMATYKA PRAC:
1.Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie,
2.Przybliżenie informacji dotyczących zapewnienia sobie bezpieczeństwa korzystania z Internetu,
3.Informacja o netykiecie w Internecie.

ZASADY UCZESTNICTWA :
1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV-VIII
2.Konkurs przeprowadzony będzie w formie online poprzez wysłanie przez uczestnika zdjęcia wykonanego plakatu  na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Zgłoszenia nadsyłanych prac przyjmowane będą do 20.03.br. na podany w/w e-mail.
4. Przesyłając pracę na e-mail, należy pamiętać o wpisaniu w tytule pełnej nazwy konkursu.
5.Pracę należy wykonać samodzielnie.
6.Prace złożone na konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi, jak również nie przedstawionymi na innych konkursach.

FORMA I TECHNIKA PRACY:
1.Uczestnik konkursu wybiera jeden z poniższych tematów i  przygotowuje plakat nawiązujący do tematu:

•    Moje gry komputerowe są bezpieczne.
•    Baw się w Sieci – BEZPIECZNIE
•    Nie ufaj osobom poznanym w Sieci
•    Wirusy – świrusy
•    Nie podawaj swoich danych
•    Powiedz stop cyberprzemocy
•    Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie
•    Znajomi – nieznajomi
•    Internetomania
•    Pomyśl, zanim umieścisz coś w Sieci
•    Zachowaj kulturę w Sieci
•    Obcy w Internecie
•    Internet to okno na świat
•    Sieć bezpiecznych odpowiedzi

2.Prace można wykonać zarówno poziomo jak i pionowo. 

3.Format pracy A4.
4.Technika pracy: pastele, farby, flamastry, kredki, kolorowy papier.

PRACA KONKURSOWA PODLEGAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCYM KRYTERIOM:
1.Estetyka wykonania.
2. Pomysłowość i oryginalność.
3.Zgodność pracy z tematyką konkursową.

PRZESŁANA DO ORGANIZATORÓW PRACA KONKURSOWA MUSI ZAWIERAĆ:
1.Informacje o autorze tj. imię i nazwisko, klasa ( załącznik karta zgłoszenia).
2.Tytuł pracy konkursowej.
3.Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym techniką komputerową, wykonane przy użyciu plasteliny nie będą podlegać ocenie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
1.Konkurs będzie oceniany w kategoriach klas I-III, IV-VIII.
2.Prace będą oceniane przez trzyosobowe jury powołane przez organizatorów.
3. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w dniu 24.03.br.
4. Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie www szkoły wraz z artykułem o konkursie.

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Dla uczestników przewidziane są nagrody, dyplomy oraz drobne upominki w kategoriach klas I-III oraz IV-VIII.

Organizatorzy: Monika Roterman, Monika Dawidowska- Lupa, Ilona Latusek
 

Karta zgłoszenia uczestnika


Prosimy o wypełnienie zgłoszenia drukowanymi literami i przesłanie skanu lub zdjęcia (kto nie ma drukarki to można przygotować zgłoszenie odręcznie i wysłać zdjęcie)

Uczestnik klasy:
…………..........................................................
Imię i nazwisko uczestnika
 ....................................................................................................................................................
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie
Wyrażam zgodę na udział dziecka w szkolnym konkursie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

………………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Tytuł pracy konkursowej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................