Nasza strona zmieniła wygląd. Staramy się ją dostosować tak by stała się dostępna cyfrowo zgodnie z wytycznymi WCAG. WCAG to skrótowiec od Web Content Accessibility Guidelines czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tych wytycznych. Wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych, a do takich należy szkoła, muszą być dostępne cyfrowo.