W tym niezwykłym roku z okazji Dnia Patrona udało nam się zebrać u stopni ołtarza kościoła parafialnego aby prosić za wstawiennictwem Księdza Prałata Konrada Szwedy o potrzebny łaski i dziękować za wszelko dobro.

Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczyli we Mszy Świętej oraz nawiedzili grób patrona szkoły.