W ramach ogólnopolskiej i ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży klasa 8f podejmuje różne działania wyznaczone na poszczególne dni.  4.11 uczniowie przynieśli i spożyli śniadanie w kolorze pomarańczowym, a 7.11 włączyli się w akcje przychodząc w stroju pomarańczowym.