Kampania 19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży ma w naszej szkole szeroki zasięg. Nam udało się wziąć udział w niektórych działaniach i wydarzeniach z nią związanych. 7 listopada włączyliśmy się do szkolnej akcji pt. "Dzień koloru pomarańczowego". Nasze stroje były symbolem sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci i młodzieży. Obglądaliśmy też filmy związne z empatią, rozmawialiśmy czym jest i co oznacza bycie empatycznym. Podsumowaniem tych rozważań było wykonanie plakatu na konkurs. Natomiast dzięki prelekcji policjanki z łaziskiego komisariatu dowiedzieliśmy się więcej o cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej nieletnich.