W piątek, tj.  27 maja uczniowie klas siódmych uczestniczyli w Warsztatach Chemicznych, które odbywały się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Podczas warsztatów uczestnicy brali czynny udział w części zajęć wykonując eksperymenty w parach.

Niektóre doświadczenia wykonywali instruktorzy w formie pokazu. Warsztaty miały na celu przyswajanie wiedzy w atrakcyjny i trwały sposób, rozwijanie umiejętności obserwacji, a także umiejętności badawczych i kreatywności wśród uczniów.