Zachęcamy do udziału w konkursie „PRZEMOC TO NIE-MOC” organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie w ramach listopadowej kampanii.
„19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Uczniowie będą mieli możliwość podzielenia się własnymi odczuciami, refleksjami na temat przemocy wobec dzieci
i młodzieży. Przemocy, która niestety nadal jest często spotykanym zjawiskiem…


Regulamin konkursu „PRZEMOC TO NIE-MOC” :
1.    Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie.
2.    Konkurs jest elementem działań w ramach międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
3.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu mikołowskiego.
4.    Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej - plakatu na temat „PRZEMOC TO NIE-MOC” odnoszącego się przede wszystkim do przemocy skierowanej przez dorosłych w dzieci i młodzież. Technika wykonania pracy jest dowolna. Format: maksymalnie kartka A3.
5.    Prace prosimy składać do 19 listopada 2021 w sekretariacie poradni w godzinach jej otwarcia (od poniedziałku do czwartku 8.00-18.00, w piątki 8.00-16.00). Do plakatu prosimy dołączyć imię i nazwisko autora, szkołę i klasę do której uczęszcza oraz numer telefonu do kontaktu.
6.    Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy zgody rodzica/opiekuna prawnego (do pobrania ze strony internetowej poradni).
7.    Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 22.11.2021r. poprzez stronę internetową:
www.poradnia.mikolowski.pl oraz profil fb poradni: www.facebook.com/pppmikolow/
Z każdym zwycięzcą skontaktujemy się również telefonicznie.

Koordynatorzy Kampanii SP1

pedagog,psycholog szkolny