Do szkolnej tradycji od lat należy radosne obchodzenie Dnia Świętego Mikołaja. Z tej okazji  7 grudnia Samorząd Uczniowski pragnie zachęcić wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły do ozdobienia swoich głów symbolicznymi, świątecznymi czapkami, lub do przybrania stroju dobrodusznego Mikołaja, elfa, renifera, aniołka.
Mikołajkowy element stroju lub kostium upoważnia ucznia do uzyskania 5 pkt. w kategorii: Udział w akcji samorządu uczniowskiego (punkty przyznaje wychowawca danego oddziału klasowego).

Na początku każdej zdalnej lekcji uczniowie są proszeni o włączenie kamery i zaprezentowanie swojego stroju nauczycielowi danego przedmiotu.

W przypadku braku kamery, prosimy o przesłanie swojego zdjęcia w mikołajkowym nakryciu głowy / kostiumie wykonane podczas nauki online do wychowawcy klasy drogą mailową najpóźniej do wtorku 8 grudnia.

Samorząd Uczniowski
mgr A. Luks
mgr E. Myszor