Działalność oddziału przedszkolnego od 18.05.2020

Mariusz Respondek

Uruchomienie działalności oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych jest podyktowane udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.
W sytuacji zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne GIS i uwzględniając możliwości kadrowe oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 dysponuje max 33 miejscami dla dzieci.


Zainteresowani rodzice są zobowiązani do zapoznania się z:

Zarządzeniem dyrektora szkoły dotyczącym następujących procedur:
1.    Procedury bezpieczeństwa, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

oraz z wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii.

Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Rodziców, którzy wcześniej nie deklarowali konieczności opieki, a chcieliby zgłosić dziecko na zajęcia opiekuńcze i spełniają warunki zawarte we wniosku i procedurach prosimy o niezwłoczny, bezpośredni kontakt z dyrektorem szkoły.