Zgłoszenia na dyżur letni w OP

Iwona Płocha

W okresie wakacji przez cały lipiec oraz w sierpniu w terminie od 17-31.08.2020r. oddziały przedszkolne pełnią dyżur. W tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńcze. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać deklarowane godziny pobytu w przedszkolu oraz obowiązujące procedury bezpieczeństwa. Procedury bezpieczeństwa dostępne są na stronie internetowej szkoły. Jeżeli wytyczne dotyczące oddziałów przedszkolnych zostaną zmienione decyzją MEN i GIS procedury zostaną dostosowane o czym rodzice zostaną poinformowani.

 Ze względu na właściwą organizację pracy przedszkola oraz kuchni proszę o zgłoszenie pobytu dziecka w tych dniach w przedszkolu. Dokument jest dostępny w załączniku, można go wydrukować i po wypełnieniu zrobić zdjęcie, a następnie dołączyć jako załącznik do maila. Istnieje również możliwość oddania zgłoszenia w szkole ( w dyżurce). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 maja br.  

Jeżeli po przesłaniu zgłoszenia dziecka na dyżur rodzice zmienią  decyzję, uznając, że nie będzie uczęszczało do przedszkola, należy do 15 czerwca  poinformać o tym sekretariat szkoły.

Plik do pobrania