Aktualności

XXVII Rejonowy Festiwał Kultury Młodziezy Szkolnej

Anna Garczorz

RADA RODZICÓW DNIA 05.03.2017 SFINANSOWAŁA KOSZT PRZEJAZDU I AKREDYTACJI NASZEGO SZKOLNEGO CHÓRU "GIOCOSO" NA XXVII REJONOWY FESTIWAL KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

JESTEŚMY BARDZO DUMNI Z OSIĄGNIĘĆ NASZEGO CHÓRU "GIOCOSO"!!!

Zarząd Rady Rodziców