Aktualności

Dyskoteka

Anna Garczorz

RADA RODZICÓW DOFINANSOWAŁA SZKOLNĄ DYSKOTEKĘ KARNAWAŁOWĄ DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI.

Zarząd Rady Rodziców