Aktualności

Ubezpieczenie dzieci

Iwona Płocha

Przedstawiamy ofertę ubezpieczenia dzieci wybraną przez Radę Rodziców.

 
hasło przedszkole : egf2a

 hasło szkoła : 4f8wc

 

Oferta dla dzieci : Szkoła Podstawowa nr 1 , Łaziska Górne

 

-

Wariant I - 47,00

Wariant II - 40,00

Wariant III - 34,00

Okres ubezpieczenia

2019-09-01 - 2020-08-31

2019-09-01 - 2020-08-31

2019-09-01 - 2020-08-31

Suma ubezpieczenia (SU)

20 000 zł

16 000 zł

13 000 zł

Opcja ubezpieczenia

Podstawowa

Podstawowa

Podstawowa

Rodzaj i wysokość świadczenia

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% SU

100% SU

100% SU

poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% SU

100% SU

100% SU

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 10% SU

jednorazowo 10% SU

jednorazowo 10% SU

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 10% SU

jednorazowo 10% SU

jednorazowo 10% SU

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

 

 

 

 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku

10 000 zł

10 000 zł

10000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Operacja w wyniku nieszcześliwego wypadku

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

Operacja w wyniku choroby

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1 000 zł

1000 zł

1 000 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

4000 zł

4 000 zł

4 000 zł

   

 

Oferta dla dzieci : PRZEDSZKOLE przy S.P. 1 , 43-170 Łaziska Górne

 

-

Wariant I - 54,00

Wariant II - 40,00

Wariant III - 34,00

Okres ubezpieczenia

2019-09-01 - 2020-08-31

2019-09-01 - 2020-08-31

2019-09-01 - 2020-08-31

Suma ubezpieczenia (SU)

30 000 zł

20 000 zł

15 000 zł

Opcja ubezpieczenia

Podstawowa

Podstawowa

Podstawowa

Rodzaj i wysokość świadczenia

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% SU

100% SU

100% SU

poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% SU

100% SU

100% SU

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 10% SU

jednorazowo 10% SU

jednorazowo 10% SU

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 10% SU

jednorazowo 10% SU

jednorazowo 10% SU

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

jednorazowo 1% SU

Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

Odmrożenia

10 000 zł

8 000 zł

8 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku

4 000 zł

4 000 zł

4 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

4 000 zł

4 000 zł

4 000 zł

Operacja w wyniku nieszcześliwego wypadku

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Operacja w wyniku choroby

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł