Zarząd Rady Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

Iwona Płocha

Dnia 24 września 2018 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców na którym został wybrany nowy Zarząd Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna.

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Ewa Chwieralska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Bakoń – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Klaudia Kaczmarska - Sekretarz Rady Rodziców

Bartłomiej Syryjczyk – Członek Zarządu Rady Rodziców

Aleksandra Gerlich – Członek Zarządu Rady Rodziców

Bożena Szozda-Noras -Skarbnik – Członek Zarządu Rady Rodziców

KOMISJA REWIZYJNA:

Katarzyna Kelm-Karwacka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Hamik   - Członek Komisji Rewizyjnej

Marta Ryszkiewicz - Członek Komisji Rewizyjnej