Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy na rok szkolny 2021/2022

Obwód SP1 ulice: Barlickiego, Bukowa, Chopina, Dworcowa numery nieparzyste do 43, Dworcowa numery parzyste do 24, Energetyków, Mickiewicza, Moniuszki, Orzeska numery nieparzyste do 37, Orzeska numery parzyste do 34, osiedle Centrum, Parkowa, Plac Ratuszowy, Pocztowa, Poręba, Świętego Jana Pawła II, Wąska,Wiśniowa

Dzieci spoza obwodu mogą zostać przyjęte na pisemny wniosek obojga rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku wolnych miejsc. Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Terminarz rekrutacji dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

  •  od 1 czerwca do 8 czerwca 2021r. do godz.15.00 - składanie wniosków przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek do klasy I 87 KB (DOC) - pobierz

Wniosek do klasy I 25,4 KB (ODT) - pobierz

Załączniki:

 oswiadczenie-wielodzietnosc 8,7KB (ODT)

oswiadczenie-wielodzietnosc 795 KB (pdf)

krewni 8,5 KB (ODT)

krewni 765 KB (pdf)

oswiadczenie_odleglosc 10,4 KB (ODT)

oswiadczenie_odleglosc 1,19 MB (pdf)

 

  • od 9 czerwca do 18 czerwca 2021r. -weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
  •  21 czerwca 2021r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl.1 w SP1
  • 22 czerwca-24 czerwca 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do kl. 1 w SP1, w postaci pisemnego oświadczenia.

      Owiadczenie_woli_kl1(pdf) 205 KB

  •    25 czerwca 2021r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych kl. 1  w SP1
  • od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021r.- złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 1 w SP1 na wolne miejsca ,
  • od 23 sierpnia do 25 sierpnia 2021r.- weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,
  • 26 sierpnia 2021r.- wywieszenie w SP1 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl.1   w SP1,
  • 27 sierpnia 2021r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do kl. 1 w SP1, w postaci pisemnego oświadczenia,
  • 30 sierpnia 2021r. - wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych kl. 1  w SP1 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klasy I w SP Nr1 oraz druki w/w dokumentów będą dostępne na stronie internetowej szkoły. Można je również otrzymać w okienku SP Nr 1. Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 7.30-15.30, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 044 lub 515 787 377.

 Zarządzenie Burmistrza Miasta o terminach rekrutacji