Spotkania z rodzicami

Godziny i terminy wywiadówek

Anna Garczorz

W roku szkolnym 2019/2020 wywiadówki odbędą się w następujących terminach i godzinach:

  • 19 września 2019
  • 7 listopada 2019
  • 6 lutego 2020
  • 23 kwietnia 2020
  • 9 czerwca 2020

 

dla klas I dla klas V dla klas II i VI dla klas III, IV VII i VIII
godz. 16.00 godz. 16.30 godz. 17.00 godz. 17.30