Podziękowania

Mariusz Respondek

Dyrekcja, Rada Rodziców, nauczyciele, uczniowie i wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych składają najserdeczniejsze podziękowania wszystkim sponsorom, rodzicom i osobom zaangażowanym w przygotowanie oraz pracę w związku z organizacją Festynu Rodzinnego. Ogromne podziękowania składamy również Tym Wszystkim z Państwa, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie, kupili oferowane smakołyki, ale również tak licznie uczestniczyli w imprezie. Dochód będzie przeznaczony na cele szkoły.