Szkoła

Zimowisko 2018

Anna Garczorz
  • termin zimowiska – pierwszy tydzień ferii – od 29 stycznia do 2 lutego 2018r.
  • zajęcia w godz. 9.00-15.00
  • trzy posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek
  • atrakcje – m.in. wyjścia i wycieczki, konkursy, zajęcia sportowe, plastyczne i inne atrakcje– szczegółowy plan półkolonii będzie wywieszony na gazetce i umieszczony na stronie internetowej szkoły w środę,  24 stycznia 2018r.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zajęć i wycieczek.
  • zapisy od 2 do 5 stycznia 2018r. w świetlicy SP1 w godz. 6.30-16.30 - przy zapisach należy odebrać kartę kwalifikacyjną (rodzice wypełniają pkt. II-V i podpisują na końcu oświadczenie), regulamin zimowiska oraz dodatkowe oświadczenia i zgody rodzica
  • ILOŚĆ MIEJSC dla klas I-III SP1 - 68; klasy IV-VII SP1- 35;  DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
  • zwrot kart kwalifikacyjnych w świetlicy szkolnej do 12 stycznia 2018r. (w godz. 6.30-16.30)
  • KOSZT POBYTU NA PÓŁKOLONIACH – 80 zł. Wpłaty za udział w zimowisku przelewem na konto szkoły w terminie 02.01-16.01.2018r., (dane do przelewu są dopięte do karty), Z opłaty za półkolonie zimowe są zwolnieni uczniowie całkowicie lub częściowo zakwalifikowani do dofinansowania dożywiania w szkole, w ramach Programu Państwa i Programu Osłonowego Gminy, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać przy odbiorze karty.
  • nieoddanie karty w wyznaczonym terminie lub brak wpłaty oznacza rezygnację z zimowiska

kierownik zimowiska