Szkoła

Karnawał na ludowo

Anna Garczorz

31 stycznia 2019 roku samorząd uczniowski zorganizował szkolny konkurs „Karnawał na ludowo”. Artystyczne występy przygotowane przez przedstawicieli klas IV-VIII przybliżyły społeczności szkolnej ludowe tradycje, tańce i przyśpiewki oraz bogactwo zwyczajów wywodzących się z różnych rejonów Polski.

Konkurs rozpoczął wesoły walczyk uczniów klasy II a, następnie na szkolnej scenie zagościł reprezentacyjny polonez, żywy krakowiak, dworski mazur, śląski trojak i klepok oraz zalotny kujawiak.
W konkursie zwyciężyła reprezentacja klasy V b i V d , drugie miejsce zajęli uczniowie klasy VIII a, a na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie klasy VIII f. Jury konkursu dodatkowo przyznało nagrody wyróżnienia dla uczniów klasy II a, V a oraz VII d.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim występującym, wychowawcom klas oraz nauczycielom za zaangażowanie.

Aleksandra Luks

P1011192.jpg P1011197.jpg P1011201.jpg

P1011204.jpg P1011209.jpg P1011211.jpg

P1011219.jpg P1011221.jpg P1011224.jpg

P1011227.jpg P1011231.jpg P1011233.jpg

P1011240.jpg P1011243.jpg P1011247.jpg

P1011258.jpg P1011260.jpg P1011268.jpg

P1011270.jpg P1011273.jpg P1011275.jpg

P1011281.jpg P1011282.jpg P1011288.jpg

P1011290.jpg P1011292.jpg P1011295.jpg

P1011296.jpg P1011298.jpg P1011302.jpg

P1011305.jpg P1011308.jpg P1011313.jpg

P1011316.jpg P1011321.jpg P1011324.jpg

P1011330.jpg P1011337.jpg P1011342.jpg

P1011346.jpg P1011352.jpg