Szkoła

Zuchy i Harcerze

Monika Dawidowska-Lupa

Na terenie naszego miasta działa 1 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych ŁAZISKA im. Bohaterów Wieży Spadochronowej.W skład szczepu wchodzą: 8GZ Słonecznikowe Ludki, GZ Tropiciele Słońca, DH Ad Astra oraz DSH Szalona Trzynastka.

Celami działania drużyny są:
- kształtowanie postaw patriotycznych i proekologicznych,
- pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych,
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
- rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w zastępach i drużynie,
- pogłębianie szacunku dla ludzi starszych,
- budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi, poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych,
- zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia pożarowego,
- zdobywanie sprawności harcerskich.

W naszej szkole jest grupa uczniów, która aktywnie uczestniczy w życiu szczepu. Należą do niej:
Hajduga Miłosz
Kopała Grzegorz
Krawczyk Kinga
Krowiak Magdalena
Mazur Katarzyna
Pająk Magdalena
Podymny Patrycja
Walkowicz Alicja

Do szczepu w Mikołowie należy Walczak Antonii.

 

                                                                                                                                                             Iwona Kopa