Szkoła

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych

Iwona Płocha

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych w SP1 proszeni są o podpisanie "Oświadczenia woli" w terminie od 28.03.19 do 3.04.19r. Druki oświadczenia są do odebrania w sekretariacie szkoły.