Tydzień Samorządności

Anna Garczorz

W naszej szkole pragniemy upowszechniać demokratyczne wartości oparte na tolerancji, kulturze nauki i na wzajemnym szacunku. Stwarzamy możliwości do rozwijania pasji i zainteresowań uczniów, jednocześnie dając im poczucie wpływu na szkolne otoczenie. Realizację powyższych celów umożliwiła między innymi akcja „Tydzień Samorządności” przeprowadzona przez samorząd uczniowski w dniach 21.03-27.03.2019r.

 W ramach akcji zorganizowano obchody Pierwszego Dnia Wiosny, w które zaangażowała się niemal cała społeczność szkolna. Uczniowie w zielonych, wiosennych strojach oraz w doskonałych humorach witali nadejście wiosny.  Kolejnym punktem „Tygodnia Samorządności” było przeprowadzenie anonimowej ankiety „Moje miejsce w szkole” adresowanej do losowo wybranych uczniów oddziałów IV-VIII. Ankieta stanowiła swoistą ocenę pracy samorządu, ocenę własnych zasobów oraz opis współpracy ze społecznością lokalną.
27 marca przewodniczący klas IV-VIII uczestniczyli w warsztatach poświęconych idei samorządności w szkole zorganizowanych przez opiekuna samorządu uczniowskiego. Uczniowie zostali zapoznani z teoretycznymi aspektami samorządności, omówiono korzyści wynikające ze stopniowego przekazywania uprawnień w ręce młodzieży oraz z aktywnej pracy na rzecz szkoły. Uczestnicy warsztatów przedstawili swoje poglądy i opinie w formie prac projektowych: „Czego mogę oczekiwać od samorządu uczniowskiego?”, „Co mogę zaoferować samorządowi uczniowskiemu?” oraz  „Uczeń potrzebuje...”.
Organizatorzy akcji przygotowali również dekorację na głównym holu szkoły „Moje miasto, moja szkoła, moje miejsce” z  opisami ciekawych i bezpiecznych miejsc dla dzieci i młodzieży w naszej okolicy. Przewidziano możliwość naniesienia przez uczniów propozycji utworzenia nowych miejsc adresowanych do najmłodszych.
„Tydzień Samorządności” zakończyła zabawa „Podaj dalej!”, w której przedstawiciele wszystkich oddziałów klasowych przygotowywali w formie hasła lub rysunku pomysły na obchody „Dnia Dziecka”. Skrzynka uczniowskich propozycji krążyła po szkole stopniowo się zapełniając. Do najciekawszych pomysłów można zaliczyć zorganizowanie „Dnia Bobasa”, „ Dnia wspomnień”, wyborów Miss i Mistera szkoły, stoisk ze słodkościami, czy zabawy „Koło fortuny”.
Akcja pomogła przybliżyć wszystkim uczniom pojęcie samorządności, zacieśniła relacje rówieśnicze oraz umożliwiła współpracę międzyoddziałową.

20190325_124357.jpg 20190325_124402.jpg 20190325_124406.jpg

20190325_124412.jpg 20190325_130012.jpg 20190325_130022.jpg

20190325_130028.jpg 20190325_130048.jpg 20190330_093640.jpg