Szkoła

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy na rok szkolny 2020/2021

Iwona Płocha

Terminy postępowania uzupełniającego:

•    1 czerwca - 4 czerwca 2020r.  - składanie wniosków wraz z załącznikami,

•    22 czerwca 2020r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do OP w SP1,
•    23 czerwca -  24 czerwca 2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenia można podpisywać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.00.
•    25 czerwca 2020r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do OP w SP1

 Szczegółowe informacje dotyczące postępowania uzupełniającego oraz druki do pobrania są dostępne w zakładce Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych. Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 7.00-15.00, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 044 lub 515 787 377.