Rok szkolny 2016/17

Zagrożenia z Internetu

Mariusz Respondek

W związku z pojawiającymi się infomacjami o zagrożeniach płynących z Internetu informujemy, że rodzice mający pytania dotyczące zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie z nimi mogą dzwonić pod bezpłatny numer 800 100 100. Natomiast dzieci i młodzież mogą szukać pomocy dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800 121 212 (telefon zaufania działający przy Rzeczniku Praw Dziecka)