Rok szkolny 2016/17

Informacja OPS-u na nowy rok szkolny

Anna Garczorz

Informacja o realizacji programów
dożywania dzieci w placówkach oświatowych
finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych informuje, że o pomoc w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych, mogą ubiegać się rodziny – mieszkańcy miasta Łaziska Górne, które spełniają następujące warunki:

na podstawie programu państwowego:
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, tj. dochód do 771zł na osobę w rodzinie;
na podstawie programu gminy Łaziska Górne:

 • których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, ale nie przekracza 200% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej tj. dochód do 1.028zł na osobę w rodzinie;
 • „rodziny 3+” – tzn. rodziny wielodzietne, przez którą rozumie się rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci.
  Wskazany powyżej dochód obliczany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
  Niezbędne dokumenty:
 • wniosek o pomoc;
 • zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  (druki do pobrania na stronie www.ops.laziska.pl lub w siedzibie tut. Ośrodka).
  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, warunkiem koniecznym do przyznania wnioskowanej pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
  Termin składania wniosków:
 • do 31 lipca 2017 roku – jeżeli dziecko ma być dożywiane od miesiąca września 2017 roku;
 • w przypadku złożenia wniosku po 31 lipca 2017 roku, w tym podczas roku szkolnego 2017/2018 (01.09.2017 – 30.06.2018), pomoc zostanie przyznana od miesiąca następującego, po miesiącu, w którymprzeprowadzone zostanie postępowanie i wydana decyzja administracyjna.
 • w przypadku kiedy oboje rodziców pracują istnieje możliwość dożywiania dzieci w okresie wakacyjnym (przedszkola), wnioski można składać do 15 czerwca 2017 r.
  Informujemy, że decyzje w sprawie dożywiania wydawane będą na okres 6 miesięcy. W CELU PRZEDŁUŻENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK!!!