Z okazji ,,Tygodnia Życzliwości" został ogłoszony konkurs dla klas I-VIII. Klasy wykonały plakaty, które nawiązywały do tematyki tygodnia.Jury oceniało prace z podziałem na klasy I-III,IV-VII oraz klasy VIII. I tak kolejno zostali wyłonienie zwycięzcy:

Klasy I-III:

I miejsce KLASA 3A

II miejsce KLASA 2A

III miejsce KLASA 1b

Klasy IV-VII:

I miejsce KLASA 6a

II miejsce KLASA 7A

III miejsce KLASA 5A

Klasy VIII:

I miejsce KLASA 8 E

Gratulujemy!

Wszystkie klasy otrzymały dyplom i upominki. Zwycięscy otrzymali dyplom i nagrody. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

Organizatorzy:

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu