W ramach innowacji „Kulturowa Jedyneczka” autorki programu w porozumieniu z samorządem uczniowskim zorganizowały 21 czerwca spacer po terenach zielonych naszej okolicy. Nadrzędnym celem wyjścia było zacieśnienie więzów rówieśniczych między uczniami o odmiennym pochodzeniu kulturowym i przybliżyć uczniom cudzoziemskim walory przyrodnicze naszej szkoły i miasta.

Podczas spaceru zapoznano uczniów klasy VI b i VI f  z historią i tradycją nasadzeń szkolnego drzewostanu, z uwzględnieniem genealogii dębu „Konrad”. Następnie uczniowie z opiekunem udali się na skwer miejski na łaziskiej ścieżce zdrowia, gdzie w 2018 roku młodzież naszej szkoły wraz z lokalnymi władzami zasadziła drzewo w celu upamiętnienia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Na skwerku odbył się mały piknik. Odpoczynek zakończył się pogawędka na temat przeczytanego opowiadania „Drzewo Świata” oraz pracą plastyczną „moje marzenie”. 

 
Organizatorzy:
Aleksandra Luks
Iwona Kopa