11.05.br w SP1 odbył się XIV Powiatowy Konkurs ,,Mały Europejczyk” przeznaczony dla uczniów klas 1-3. Organizatorami konkursu były: p.Monika Roterman, p.Ewelina Myszor oraz p.Monika Dawidowska-Lupa. I tym razem nie zabrakło uczestników. Do konkursu przystąpiło czternastu młodych Europejczyków, którzy doskonale radzili sobie z zagadnieniami na temat Unii Europejskiej. Każdy z nich posiadał ogromną wiedzę, prześcigając się na poszczególnych etapach konkursu. Prace konkursowe sprawdzane były przez jury, w skład którego wchodzili: Radna Miasta p. Olga Dębska, nauczyciel SP1 p. Michalina Stolarczyk oraz logopeda SP1 p. Katarzyna Kuźnik. Po podliczeniu punktacji jury wyłoniło laureatów. Zwycięzcą konkursu został Tymoteusz Lomania z SP1 Łaziska Górne. Kolejne miejsca zajęli: II Olaf Zieliński SP2 Łaziska Górne,III Anna Moczek SP10 Orzesze. Poziom wiedzy uczestników był wysoki, dlatego jury postanowiło przyznać wyróżnienia, które otrzymali: Lena Kalisz SP2 Łaziska Górne, Szymon Nadworny SP6 Łaziska Górne.

Po konkursie odbyło się uroczyste rozdanie nagród i dyplomów przez Burmistrza Miasta Aleksandra Wyrę i Dyrektor SP1 Violettę Ryszczyk.Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Urząd Miasta Łaziska Górne. Firma Lantis Motocykle Mikołów zadbała o poczęstunek dla uczniów i ich opiekunów.
Serdeczne podziękowania dla tegorocznych sponsorów.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy