• Termin zimowiska – pierwszy tydzień ferii – od 16 stycznia do 20 stycznia 2023r.
    • Zajęcia w godz. 9.00 – 15.00
    • Trzy posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek
    • Atrakcje – wyjścia i wycieczki, konkursy, zajęcia sportowe, plastyczne i inne atrakcje.


    • Zapisy od 22 do 24 listopada 2022r. w świetlicy SP1 w godz. 7.00 – 16.30. Przy zapisach należy odebrać  kartę kwalifikacyjną, regulamin zimowiska oraz dodatkowe oświadczenia i zgody rodzica.
    • Ilość miejsc ograniczona.  DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
    • Zwrot kart klasyfikacyjnych w świetlicy szkolnej do 1grudnia 2022r. ( w godz.7.00 – 16.30).
    • KOSZT POBYTU NA PÓŁKOLONIACH - 250 zł. (zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2022/2023 z dnia 10 listopada 2022 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych odpłatności za jeden osobodzień na półkoloniach zimowych organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1, wynosi 50,00 zł, w tym wsad do kotła 12,00 zł).
    • Wpłaty za udział w zimowisku należy dokonać przelewem na konto szkoły w terminie 02.01.-10.01.2023r.
    • Nie oddanie karty w wyznaczonym terminie lub brak wpłaty oznacza rezygnację z zimowiska.
    • Uczniowie zakwalifikowani do dofinansowania dożywiania na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora CUS są zwolnieni z opłaty za obiady w wysokości 6,00 zł za jeden obiad.  Pozostałe koszty w kwocie 44,00 zł za jeden osobodzień, w tym pozostałe posiłki pokrywa rodzic/opiekun prawny (czyli 220 zł).

                                                                                                             Kierownik zimowiska