W dniu 19.04.2021 r. klasa 2 a uczestniczyła w zajęciach prowadzonych z inicjatywy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Podczas zajęć online nasi uczniowie dowiedzieli się jak właściwie poruszać się po drodze, dlaczego odblaski są potrzebne.

Krokodylek pokazał dzieciom jak postępować z pasami bezpieczeństwa, a także podzielił się dobrymi radami, które powinno się stosować podczas codziennej zabawy. Prowadząca zajęcia wspólnie z dziećmi omawiała przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych tj. zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej, identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich prawidłowego powiadamiania. Dodatkowym elementem lekcji online była możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy Inspekcji Transportu Drogowego. Dzieci odkryły  tajemnicą dlaczego inspektorów ruchu drogowego nazywa się krokodylami. Prowadząca uatrakcyjniała również zajęcia zagadkami, z którymi doskonale radziły sobie nasze dzieci. Udział w zajęciach był cenną przygodą!

Żaneta Chibowska, wychowawca klasy 2a