W ramach łaziskiego Festiwalu "Pod Górę" wysłuchaliśmy prelekcji "Medytacja w ruchu" podróżnika Piotra Wnuka.