Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie


23 stycznia – 5 lutego 2023 r.
Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie


30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie


13 – 26 lutego 2023 r.
Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

23-25 maja 2023 roku

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych
i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

27 stycznia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.