Po kliknięciu na otwórz można zobaczyć prezentację przedstawiającą naszą szkołę.

otwórz prezentację

 

Wypełnione dokumenty w wersji papierowej należy oddać w okienku szkoły.

Dokumenty do pobrania:

 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

doc pdf, odt

Załączniki do wniosku

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

doc pdf odt

2. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

doc pdf odt

3. oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

doc pdf odt

4. oświadczenie o preferencji przedszkola

doc pdf odt

5. oświadczenie o kontynuacji uczęszczania do przedszkola przez rodzeństwo kandydata

doc pdf odt

6. oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń CUS

doc pdf odt

7. oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka

doc pdf odt

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy na rok szkolny 2021/2022:

  •   od 9 lutego do 22 lutego 2021r. składanie wniosków wraz z załącznikami
    •    od 23 lutego do 15 marca 2021r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
    •   16 marca 2021r. – wywieszenie w SP1 list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do OP  w SP1
    •    od 17 marca do 23 marca 2021r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do OP w SP1 w postaci pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenia można oddać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30.
    •    26 marca 2021r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w SP1.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz wnioski wraz z załącznikami wg zamieszczonych wzorów można odebrać w okienku szkoły lub pobrać ze strony internetowej. Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 7.30-15.30, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 044 lub 515 787 377.