Wypełnione dokumenty w wersji papierowej należy oddać w okienku szkoły.

Dokumenty do pobrania:

 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

doc pdf, odt

Załączniki do wniosku

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

doc pdf odt

2. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

doc pdf odt

3. oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

doc pdf odt

4. oświadczenie o preferencji przedszkola

doc pdf odt

5. oświadczenie o kontynuacji uczęszczania do przedszkola przez rodzeństwo kandydata

doc pdf odt

6. oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń CUS

doc pdf odt

7. oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka

doc pdf odt