Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr1 w Łaziskach Górnych informuje, że szkoła nie prowadzi rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych z powodu braku miejsc.