W celu poprawy dostępności naszej strony wprowadziliśmy parę zmian dotyczących obsługi menu za pomocą klawiatury.
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz następujących skrótów:
 • SHIFT + ALT + h - przejście na stronę startową
 • SHIFT + ALT + d - przejście na stronę poświęconą dostępności
 • SHIFT + ALT + s - przejście na stronę wyszukiwania informacji w witrynie
 • SHIFT + ALT + k - przejście na stronę zawierającą informacje kontaktowe

Menu u góry strony działa zgodnie z wytycznymi WAI-ARIA. Po ustawieniu ostrości na elemencie paska menu można skorzystać z następujących funkcji klawiszy, zgodnie z zasadami obsługi klawiatury:

Pasek menu

 • Strzałka w prawo - przenosi "focus" na następny element w pasku menu. Jeżeli "focus" znajduje się na ostatnim elemencie, to przeniesie "focus" na pierwszy element.
 • Strzałka w lewo - przenosi "focus" na poprzedni element w pasku menu. Jeżeli "focus" znajduje się na pierwszym elemencie, przesunie "focus" na ostatni element.
 • Strzałka w dół - otwiera podmenu i przenosi "focus" na pierwszą pozycję w podmenu.
 • Strzałka w górę - otwiera podmenu i przenosi "focus" na ostatnią pozycję w podmenu.
 • Home - przenosi "focus" na pierwszy element w pasku menu.
 • End - przenosi "focus" na ostatni element w pasku menu.
 • Znak - przenosi "focus" na następny element w pasku menu o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku. Jeżeli żaden z elementów nie ma nazwy zaczynającej się od wpisanego znaku, "focus" nie zostanie przeniesiony.

Podmenu

 • Escape - zamyka podmenu, przenosi "focus" na nadrzędny element paska menu.
 • Strzałka w prawo - jeżeli "focus" znajduje się na elemencie z podmenu, to otwiera podmenu i ustawia "focus" na pierwszym elemencie. Jeśli "focus" znajduje się na elemencie, który nie posiada podmenu: Zamyka podmenu. Przenosi "focus" na następny element w pasku menu. Otwiera podmenu nowo wyśrodkowanego elementu paska menu, utrzymując "focus" na tym nadrzędnym elemencie paska.
 • Strzałka w lewo  - zamyka podmenu i przenosi "focus"na nadrzędną pozycję menu. Przenosi "focus" na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku. Jeśli nadrzędna pozycja menu znajduje się w pasku menu, również: przenosi "focus" na poprzedni element w pasku. Otwiera podmenu nowo wyśrodkowanego elementu paska, utrzymując "focus" na tym nadrzędnym elemencie paska.
 • Strzałka w dół - przenosi "focus" na następny element w podmenu. Jeśli "focus" znajduje się w pierwszym elemencie, przesunie "focus" na ostatni element.
 • Strzałka w górę - przenosi "focus" na następny element w podmenu. Jeśli "focus" znajduje się na ostatnim elemencie, przesunie "focus" na pierwszy element.
 • Home - przenosi "focus" na pierwszy element podmenu.
 • End - przenosi "focus" na ostatni element podmenu.
 • Znak - przenosi "focus" na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku.Jeśli żaden z elementów nie ma nazwy zaczynającej się od wpisanego znaku, "focus" nie zostanie przesunięty. Przenosi "focus"na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku.