W dniu 31 sierpnia 2022r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy od 1 września rozpoczną naukę w klasie czwartej z wychowawcami. Na spotkanie rodzice proszeni są o przyjście z dziećmi, aby poznały swoich nowych wychowawców oraz sale. Numery  sal, w których odbędą się spotkania zostaną wywieszone w wyżej wymienionym terminie przy wejściu.

Poniżej zamieszczamy również spis przyborów szkolnych, które będą dzieciom potrzebne w klasie 4.

wyprawka do kl.4

wyprawka 2