Dnia 16 września b.r. roku odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym został wybrany nowy Zarząd Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna.

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Ewa Chwieralska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Tomasz Szynol – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Izabela Krubnik - Sekretarz Rady Rodziców

Joanna Brud- Skarbnik Rady Rodziców

Dominika Prądzyńska – Członek Zarządu Rady Rodziców

Sylwia Jedlińska – Członek Zarządu Rady Rodziców

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Klem- Karwacka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kinga Palus  - Członek Komisji Rewizyjnej

Beata Matuszczyk- Członek Komisji Rewizyjnej