Od września 2022 w szkole prowadzone są innowacje i programy pozwalające na rozwijanie różnych umiejętności i zdobywanie wiedzy w sposób nietypowy.

  • W klasie II p. Żaneta Chibowska wdraża innowację dotycząca oceniania kształtującego „OK zeszyt – innowacja pedagogiczna”.
  • W klasie 7a i 8f wdrożono program własny rozwijający kompetencje w zakresie uczenia się -  „Nauka z efektem”. Innowacja została opracowana przez p. E. Myszor i M. Sputowską. Zajęcia będą realizowane w ramach wybranych godzin wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.
  • Zajęcia kółka muzycznego realizowane są na podstawie innowacji pedagogicznej „Muzyka to matematyka” p. Katarzyny Kuźnik. Innowacja została opracowana na podstawie Ogólnopolskiego Programu Krainy Muzyki „Muzyka to matematyka” mgr Karoliny Szczerbakowskiej – Biniszewskiej (innowacja zawiera zgodę autora na realizację programu).
  • Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „Practice makes perfect. Ćwiczenie czyni mistrza” została opracowana przez p. E. Myszor. Adresatami innowacji są chętni uczniowie klas 8a, 8c, 8f. Innowacja ma na celu efektywną naukę angielskiego słownictwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych, poprzez platformę i program Insta.Ling. Zajęcia będą realizowane w ramach wybranych godzin lekcyjnych.
  • Innowacja pedagogiczna z matematyki „Zestawy zadań przed egzaminem sposobem na lepszy wynik egzaminu ósmoklasisty” opracowana przez p. M. Sputowską jest realizowana na wybranych godz. lekcyjnych. Celem innowacji jest poprawienie wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz rozwijanie i podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów. Ponadto wskazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym. 

 

,,Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.                                                                   

   Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić"

Od roku szkolnego 2018/2019 do końca roku  szkolnego 2020 w naszej szkole są prowadzone zajęcia innowacyjne pt.:" Myślimy twórczo- rozwijamy się". Twórcą i realizatorem tych zajęć jest psycholog szkolny Monika Dawidowska-Lupa, nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego  Katarzyna Kuźnik oraz nauczycielka  Monika Roterman.

„Na tym naszym czornym Ślonsku
Tak jak wszyndy kwitnom kwiotki
Ale nikai nie treficie
Takij piyknyj, jak tu gotki”

INNOWACJA  „ PO NASZYMU, CZYLI PO ŚLĄSKU”

Wstęp

Współczesne programy edukacyjne zawierają wiele treści dotyczących harmonijnego rozwoju dziecka. Maja charakter poznawczy jak i wychowawczy, ale mało w nich zagadnień  dotyczących dziedzictwa kulturowego. Ważne jest zatem przybliżenie dzieciom tego, co mamy w zasięgu ręki – nasze własne tradycje kulturowe i obyczaje, ślady historii naszej miejscowości. Poprzez zabawę oraz emocje im towarzyszące dziecko poczuje się związane ze swoją miejscowością.

    Dzieci na co dzień nie zwracają uwagi na to co je otacza. W obecnym zabieganym świecie nie zwracają uwagi na to sami rodzice. Nie rozmawiają ze swoimi dziećmi na tematy związane z okolicą, jej przeszłością, z tradycjami, które tak wrosły w życie mieszkańców, że są nawet nie zauważone. Należy zatem dzieciom zwrócić uwagę na to, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dziecko widząc i czując, że jest członkiem społeczności lokalnej, zupełnie inaczej postrzega miasto, w którym mieszka. Doceni, że jest w niej coś, czego nie znajdzie w innych miejscach.

   Poznanie rodzinnej miejscowości i jej okolic powinno zatem rozpocząć się od wczesnego dzieciństwa. Dziecko w wieku przedszkolnym wiele spraw jeszcze nie jest w stanie zrozumieć, wiele jednak może przeżywać. Pierwsze przeżycia i doświadczenia dziecięce takie jak radość, zachwyt i podziw dla rodzinnych stron to przeżycia, które wpływają na poznanie i wzbogacenie wiedzy, ale są najbardziej trwałe i pozostają na całe życie.

W październiku 2019 roku odbyły się plenerowe zajęcia z rysunku. Celem akcji „Kolorowe Łaziska” było uchwycenie piękna i niepowtarzalności lokalnych miejsc kultury w otoczeniu barwnej jesiennej przyrody.

Innowacja „Kulturowa Jedyneczka” powstała, aby zachęcić młodych ludzi do aktywnego obcowania z kulturą poprzez udział w szeregu artystycznych, literackich i integracyjnych aktywności wykraczających poza mury Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych.