REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ONLINE Z OKAZJI

DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

                                               ,,Internet to więcej niż zabawa.To Twoje życie"                                                                                                                                                                                        
CELE KONKURSU:
1.Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
2. Netykieta internetowa- wdrażanie do internetowego kodeksu zachowań;
3.Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze;
4.Kształtowanie wyobraźni uczniów;
5.Budowanie pewności siebie;
6.Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania  swoich umiejętności i zdolności.