,,Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

W dniach 1 – 19 listopada trwa ogólnoświatowa i ogólnopolska kampania. „19 dni przeciwko przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży” to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży.

Przemoc psychiczna i fizyczna nie tylko naruszają prawa i dobra osobiste dziecka, ale też powodują szkody fizyczne i psychiczne oraz niewyobrażalne cierpienie, które dziecko doznaje od najbliższych mu osób, które powinny je chronić. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Monika Roterman,Monika Dawidowska Lupa