5 maja to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ma na celu zmianę stereotypów na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Kampanie i marsze godności organizowanych w całej Polsce pokazują społeczeństwu, że są oni wśród nas i mają takie same prawa.Nasza szkoła podejmuje wiele działań,które uczą dzieci tolerancji i akceptacji względem drugiej osoby.