12.03.br. decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały zawieszone w szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID. Ważne jest byśmy wszyscy dbali o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. Poprzez zaistniałą sytuację uczniowie potrzebują szczególnego wsparcia,a co za tym idzie motywacji do nauki. W tym szczególnym czasie wspierajmy się wzajemnie poprzez różnego rodzaju wskazówki udzielane przez szkołę, instytucje zewnętrzne oraz rodziców.


Rodzicu,
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do nich jest bezpłatny,
•jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS,
•przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny,
•rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz,
•śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
•pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe),
•przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki,
•odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela,
•przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki:
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty udostępnienie im niezbędnych materiałów. 

 
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
•dziennik elektroniczny;
•strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
•mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów.  Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.