Pierwsza porcja zdjęć z Dnia Sportu dla klas IV- VIII, który odbył sie 26 maja na terenie ORS "Żabka".

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu.

Dzieci spoza obwodu mogą zostać przyjęte na pisemny wniosek obojga rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku wolnych miejsc.

Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.
Terminarz rekrutacji:

  • od 30 maja do 6 czerwca br. do godz.15.00 - składanie wniosków przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 20 czerwca 2023r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl.1 w SP1
  • 21 czerwca-23 czerwca 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do kl. 1 w SP1, w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 27 czerwca 2023r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych kl. 1  w SP1

Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 7.00-15.00, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 044.

 

W dniu15.05.2023 r. odbyły się zawody powiatowe w piłce nożnej dziewcząt w kategorii młodzieży szkolnej. Po rozegraniu niezwykle emocjonujących meczów poznaliśmy zespół, który awansował do dalszego etapu rozgrywek. Były to  dziewczęta z SP1 Łaziska Górne.

Upowszechnianie czytelnictwa oraz podniesienie jego poziomu wśród uczniów, uczenie aktywnego odbioru literatury, pielęgnowanie kultury języka ojczystego, rozwój zainteresowania poezją i prozą a także kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży- takie cele przyświecały organizatorom Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, Szkole Podstawowej nr 10 z Orzesza- Woszczyc.

W dniu 10 maja br. w naszej szkole odbył się Miejski Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny pt. „Żyj w zgodzie z przyrodą” . W konkursie wzięli udział uczniowie  łaziskich szkół. Każdą szkołę reprezentowała drużyna, w skład której wchodzili uczniowie klas pierwszych  i drugich. Drużyny odpowiadały na pytania z wiedzy przyrodniczo-ekologicznej  oraz wykonywały zadania sprawnościowo-wiedzowe. Ocenie podlegały również wykonane przez uczniów plakaty związane z tematyką konkursu.

9.05.br w SP1 odbył się XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej przeznaczony dla uczniów klas 1-3. Organizatorami konkursu były: p. Monika Roterman, p. Ewelina Myszor oraz p. Monika Dawidowska-Lupa. I tym razem nie zabrakło uczestników. Do konkursu przystąpiło trzynastu młodych Europejczyków, którzy doskonale radzili sobie z zagadnieniami na temat Unii Europejskiej. Każdy z nich posiadał ogromną wiedzę, prześcigając się na poszczególnych etapach konkursu. Prace konkursowe sprawdzane były przez jury, w skład którego wchodzili: Radna Miasta p. Olga Dębska, nauczyciel SP1 p. Michalina Stolarczyk oraz logopeda SP1 p. Katarzyna Kuźnik.

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzimy trzy ważne święta:
Święto Pracy - 1 Maja
Dzień Flagi - 2 maja
Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

W związku ze świętami majowymi  gościliśmy w  naszej szkole  niezwykłego gościa, ppor. Krystiana Bacę szefa sekcji promocji  Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tychach. Pan podporucznik przybliżył dzieciom historię świąt majowych oraz przypomniał symbole narodowe. Jednak ciekawość uczniów zdecydowanie skierowała się na pracę, jaką wykonuje żołnierz.