W roku szkolnym 2021/2022 konsultacje dla rodziców będą odbywać się w czwartki, w godz. 16.30- 17.30 według następującego harmonogramu:

  •   7.10.2021
  •   9.12.2021
  • 17.03.2022
  • 12.05.2022
  • lub indywidualnie, po wcześniejszym uzgodneniu z nauczycielem