UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacja dotycząca cookies

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?

Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany - w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

 
Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?

Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.

 
Jak wyłaczyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

    - Usuwanie plików cookie
    - Domyślne blokowanie plików cookie
    - Domyślne zezwalanie na pliki cookie
    - Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
    - Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 
Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 
Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 
Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 
Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie”.


Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

Szkoła

Klauzula informacyjna

Mariusz Respondek

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku z tym przedstawiam informację nt. przetwarzania danych oraz zasadach, na jakich się ono odbywa.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem jest:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy

mające siedzibę w Łaziskach Górnych (43-170) przy ul.Dworcowej 4.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby podany powyżej lub poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto nadzoruje poprawność przetwarzania danych?

Administrator powołał inspektora ochrony danych, którego funkcję pełni Andrzej Bujok.

Inspektor nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzane są dane?

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawa prawna przetwarzania danych jest różna, w zależności od celu dla jakiego przetwarzane są dane. I tak:

  • jeżeli została zawarta umowa cywilno-prawna, której stroną jest Miasto Łaziska Górne reprezentowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych przetwarza dane stron tej umowy w celu jej realizacji (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy) – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • jeżeli na Dyrektorze Szkoły Podstawowej nr 1 ciąży obowiązek prawny, do którego wypełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych (np. przechowywanie faktur VAT i rachunków w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych) to podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • jeżeli Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 dąży do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych (np. dochodzenie roszczeń od innych podmiotów w tym osób fizycznych), to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • jeżeli Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 przetwarza dane jako organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • jeżeli osoba, której dane ma przetwarzać Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 wyrazi na to zgodę (np. w celu udziału w konkursie organizowanym przez szkołę), to podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jak długo przetwarzane są dane?

Co do zasady dane nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania celu dla jakiego zostały zebrane. Niemniej jednak w związku z tym, że na Dyrektorze Szkoły Podstawowej nr 1, jako podmiocie publicznym, ciąży szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z:

  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz   
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

część danych będzie przechowywana zgodnie z klasyfikacją wynikającą z tych przepisów, a dane archiwalne przechowywane będą bezterminowo.

Komu możemy przekazać dane?

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, jeżeli ciąży na nim taki obowiązek, udostępnia bez wezwanie dane innym podmiotom publicznym, które mają prawo i obowiązek je przetwarzać na podstawie przepisów prawa, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 może udostępnić dane także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Administrator może udostępnić dane podmiotom, którym zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), jak np. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, doradcze itp.

Czy dane są przekazywane do Państw trzecich?

Nie, dane nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Administrator nie udostępnia także danych organizacjom międzynarodowym.

Jakie prawa ma osoba, której dane są przetwarzane?

Osoba, której dane przetwarza Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, ma prawo do żądania dostępu do tych danych, jak również ma prawo do ich sprostowania.

Jeżeli Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 przetwarza dane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon: 22 860 70 86

Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw osób, których dane są przetwarzane można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.