Po przerwie wakacyjnej, a wcześniej po nauce zdalnej powróciliśmy w mury szkoły. Warto wykorzystać ten czas na integrujące zajęcia, może w grze znajdziecie temat do wspólnej rozmowy.

Zapraszam do zabawy w (po)wakacyjna ruletkę.

https://wordwall.net/pl/resource/20267064/powakacyjny-czelend%c5%bc-powspominajmy