11.05.br w SP1 odbył się XIV Powiatowy Konkurs ,,Mały Europejczyk” przeznaczony dla uczniów klas 1-3. Organizatorami konkursu były: p.Monika Roterman, p.Ewelina Myszor oraz p.Monika Dawidowska-Lupa. I tym razem nie zabrakło uczestników. Do konkursu przystąpiło czternastu młodych Europejczyków, którzy doskonale radzili sobie z zagadnieniami na temat Unii Europejskiej. Każdy z nich posiadał ogromną wiedzę, prześcigając się na poszczególnych etapach konkursu. Prace konkursowe sprawdzane były przez jury, w skład którego wchodzili: Radna Miasta p. Olga Dębska, nauczyciel SP1 p. Michalina Stolarczyk oraz logopeda SP1 p. Katarzyna Kuźnik. Po podliczeniu punktacji jury wyłoniło laureatów. Zwycięzcą konkursu został Tymoteusz Lomania z SP1 Łaziska Górne. Kolejne miejsca zajęli: II Olaf Zieliński SP2 Łaziska Górne,III Anna Moczek SP10 Orzesze. Poziom wiedzy uczestników był wysoki, dlatego jury postanowiło przyznać wyróżnienia, które otrzymali: Lena Kalisz SP2 Łaziska Górne, Szymon Nadworny SP6 Łaziska Górne.

Małgorzata Kołtunowska z klasy VIII d, przygotowana przez p. Marię Rubin została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego.

Claudia Weiner z klasy VIII b, przygotowana przez p. Zofię Kozyrę została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego.

Gratulacje!

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu.

Dzieci spoza obwodu mogą zostać przyjęte na pisemny wniosek obojga rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku wolnych miejsc.

Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.
Terminarz rekrutacji:

  • od 31 maja do 7 czerwca br. do godz.15.00 - składanie wniosków przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 21 czerwca 2022r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl.1 w SP1
  • 22 czerwca-24 czerwca 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do kl. 1 w SP1, w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 28 czerwca 2022r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych kl. 1  w SP1

Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 7.00-15.00, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 044.

 

W czwartek, tj. 28 kwietnia uczniowie klas siódmych podczas zajęć chemicznych samodzielnie wykonali  kilka doświadczeń chemicznych, związanych z aktualnym tematem zajęć. Doświadczenia przeprowadzone były pod nadzorem nauczyciela, w sali chemicznej.

W czwartek 5 kwietnia br. w szkole odbył się Miejski Konkurs Ekologiczny „Żyj zdrowo, wesoło i kolorowo”, w którym wzięły udział dzieci przedszkolne z łaziskich przedszkoli. Każdą placówkę reprezentowała pięcioosobowa drużyna. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy obejmował wykonanie pracy plastycznej na logo konkursu, którą każda grupa miała wykonać w swojej placówce i przywieźć na konkurs. W drugim etapie drużyny zmagały się z konkurencjami sprawnościowymi i wiedzowymi o tematyce ekologicznej. Po bardzo wyrównanej walce i przede wszystkim świetnej zabawie udało się wyłonić zwycięzców:

W środę 4 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych i pierwszaki spotkały się ze strażakami. Na początek był zimny prysznic, bo strażacy uruchomili armatkę wodną, ale potem atmosfera była gorąca. Padło mnóstwo pytań ze strony dzieci, a dzielni strażacy niezmordowanie na nie odpowiadali. Później można było dokładnie obejrzeć wóz, dotknąć, a nawet wejść do środka i przekonać się, czym strażacy pędzą do pożaru.

W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły: dziewczyny i chłopcy rocznik 2009 i młodsi zajęli pierwsze miejsce w zawodach barażowych w piłce nożnej i awansowali do zawodów powiatowych.

4 maja uczniowie klas IV b i V a odwiedzili niezwykły świat dinozaurów. Dzięki wycieczce do JuraParku w Krasiejowie przeżyli przygodę w zrekonstruowanym prehistorycznym świecie tych niesamowitych gadów.