Z okazji obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej samorząd uczniowski ogłosił konkurs dla uczniów klas IV-VIII pt. „Dni Edukacji Alternatywnej”.

W ramach konkursu uczniowie zostali poproszeni o przygotowanie plakatu z propozycją nowatorskiego, fantazyjnego lub zgodnego z własnymi zainteresowaniami przedmiotu szkolnego.

Komisja w składzie Dyrekcja szkoły, opiekunowie samorządu i nauczyciel plastyki dokonała oceny nadesłanych prac.

Pierwsze miejsce zdobył plakat „Podróżowanie” autorstwa Magdaleny Pająk z kl. 6b. Na drugim miejscu uplasował się Jakub Sputowski z kl. 8a ze swoim pomysłem na przedmiot „Szachy w szkole”. Trzecie miejsce przypadło w udziale Natalii Bielaczek i Amelii Kopiec z kl. 7e za plakat „Nauka o filmie”.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu. Dyplomy i nagrody będą do odbioru w szkole od 7 grudnia obok stanowiska pań woźnych.

Organizatorzy konkursu:
mgr Aleksandra Luks
mgr Ewelina Myszor